Polityka prywatności -RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu zagwarantowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych niniejszym w imieniu MODESTO Iwona Ślaska Marek Ślaski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul.Grójecka 54  z siedzibą w Górze Kalwarii informuję, że:

Administratorem Danych osobowych jest MODESTO Iwona Ślaska Marek Ślaski Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul.Grójecka 54, 05-530 Góra Kalwaria. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest kontakt i komunikacja z osobą, której dane dotyczą, celem jest współpraca i wspólna promocja/marketing produktów Modesto. Do kategorii przetwarzanych danych należy imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Dane osobowe mogą być przekazane firmom kurierskim i przewozowym (np. w celu wysyłki zamówienia).

Informujemy, iż każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Chcąc świadczyć Ci usługi, podstawa prawną jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym umowa kupna-sprzedaży, wykonania usługi). Przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. newsletter) bądź dostosowania jak najlepszej oferty skierowanej do Ciebie według zainteresowań (profilowanie) odbywać się będzie jedynie za Twoją dobrowolną zgodą

Dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki w przypadku uzyskania żądania usunięcia Państwa danych z bazy Administratora danych, jednakże uniemożliwi to dalszą współpracę z Administratorem danych. Dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku nie nawiązania współpracy lub zaprzestania kontaktu przez okres 1 roku od pozyskania danych (okres potencjalnej współpracy). W przypadku nawiązania współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy oraz przez okres kolejnych 3 lat od zakończenia takiej współpracy, tj. do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku ze współpracą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.