Zabudowy Pick Up

Zabudowa do pick-upa posiada wytrzymałą konstrukcję główną, wykonaną ze spawanej i skręcanej śrubami stali dla branży motoryzacyjnej. Posiada szerokie drzwi boczne, zapewniające łatwy i ergonomiczny dostęp do materiału i sprzętu, uporządkowanego z wykorzystaniem wewnętrznych elementów wyposażenia. Zabudowa posiada zamontowane reflektory i akcesoria, spełniające wymagania obowiązujących dyrektyw i przepisów prawa.

Konstrukcja przykręcana jest do podwozia pojazdu w miejscu oryginalnych punktów mocowania skrzyni, z zastosowaniem odpowiednich elementów tłumiących drgania, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu podstawowego.

Zabudowa do pick-upa pozwala uzyskać wiele korzyści, wśród których można wymienić:

  • Możliwość wykorzystania właściwości terenowych pick-upa 4WD;
  • Ergonomiczność systemu, ponieważ materiał ze strefy ładunkowej można łatwo wyjąć, stojąc na podłożu, bez konieczności nieustannego wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego;
  • możliwość maksymalnego wykorzystania miejsca w przestrzeni ładunkowej, bez konieczności pozostawiania przejść lub miejsc dostępowych do przedziału ładunkowego;
  • większy komfort jazdy dla operatorów, z uwagi na montaż kabiny na odpowiednich amortyzatorach i umocowanie ładunku wewnątrz zabudowy;
  • większa wydajność pracy, dzięki łatwości pobierania załadowanego materiału oraz uporządkowanemu i racjonalnemu jego rozmieszczeniu;
  • wydajniejsze użytkowanie pojazdu, dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru załadowanego sprzętu i ładunku;
  • możliwość ponownego użycia zabudowy również w przypadku wymiany pojazdu na inny, podobnego rodzaju;
  • estetyka funkcjonalna zintegrowana z kształtem pojazdu, co pozwala zachować właściwości aerodynamiczne i wyważenie.